Tokë Arë 1,140 m2 Vorë, Tiranë

Komente:

  • Prona Toke Are eshte e vendosur ne Vore ne zonen e “Grandit”.
  • Prona ka nje forme jo te rregullte.Mund te perdoret per qellime bujqesore.
  • Toka eshte e perbere nga tre parcela te ndryshme me siperfaqe totale 1,140 m2.

Informacioni agjentit

+355 68 90 38 955

prona.al@socgen.com

Manaxheri per Shitjen e Aseteve është personi përgjegjës për kërkimin dhe negocimet e para me ata blerës të mundshëm që janë të interesuar për pronat e SGAL-së

Formulari i Ofertës Financiare

Location Info
Translate »