Banka Societe Generale Albania organizon seminarin me temë « Mbështetja e Agrobiznesit në Shqipëri ».

Comment are off
Në Dhjetor 2016, banka Société Générale Albania (SGAL) dhe BERZH bashkuan forcat nën Albania Agribusiness Support Facility (AASF) me qëllim rritjen e aksesit në financime për fermerët vendas dhe agrobizneset, veçanërisht në rajonet më të largëta të vendit. Në kuadër të këtij...
Më shumë