Tender: Mirëmbajtje të karrigeve ekzistuese të Bankës

Comment are off
I / E nderuar Zoteri / Zonje, Banka Societe Generale Albania ju fton te merrni pjese ne procesin e Tenderimit “GRD-KPP-2019-007 – Mirembajtje te Karrigeve ekzistuese te Bankes” Bashkangjitur do te gjeni: Ftesen per pjesemarrje ne Tender, Kerkesen per Propozim, Specifikimet...
Më shumë