OTP Group vjen tashmë në Shqipëri! Një nga bankat Lider në Evropën qëndrore dhe lindore për shërbimet financiare bankare.

Comment are off
Përshëndetje Z. Shella. OTP Bank njoftoi përmbylljen financiare të përftimit të 100% aksioneve të Societe Generale Group në Societe Generale Albania Bank, filiali shqiptar i Societe Generale Group. Po. Pas marrjes së të gjithë miratimeve nga autoritetet përkatëse bankare dhe...
Më shumë

Njoftim i jashtëzakonshem – Permbyllja financiare e blerjes ne Shqiperi u finalizua

Comment are off
OTP Bank Plc. njofton se në 29 Mars 2019 përmbyllja financiare e transaksionit në Shqipëri u realizua. Si rezultat, OTP Bank u bë aksionari i vetëm me 100% të aksioneve të Banka Societe Generale Albania SH. A. („SGAL”), filiali i Societe Generale Group në Shqipëri. Me një pjesë...
Më shumë