GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it

Comment are off
I/E Nderuar, Banka OTP Albania ka kënaqësinë tju ftojë të merrni pjesë në tenderin “GRD-RFP-2019-008 Blerje të makinave të numërimit të Cash -it” Bashkëngjitur do të mund të gjeni: Ftesën për Pjesëmarrjen në këtë Proces, Kërkesë për Propozim, Propozimi Juaj duhet të dorëzohet në...
Më shumë