Kredi për Shtepi dhe Rikonstruksion

Comment are off
Në jetën tuaj të përditshme ju keni nevojë për dike që të kuptojë nevojat tuaja, dhe t’ju jape zgjidhjet e duhura. Kujt mund t’i besoni kur duhet të ndërmerrni angazhime të larta financiare? Bankës Societe Generale Albania! Nëse kërkoni një shtëpi, do të përballeni me shum...
Më shumë

Kredia Konsumatore Ekspres

Comment are off
  Me Bankën Societe Generale Albania ju do të gjeni zgjidhje të shpejtë dhe efikase për nevojat tuaja! Me kredinë konsumatore ju do të keni financimin që ju duhet për blerjen e të mirave materiale dhe sherbimeve të ndryshme, me kushtet më te mira në treg dhe me më pak...
Më shumë

Kredi Dokumentare

Comment are off
Qendroni te sigurte… Societe Generale Albania eshte partneri juaj per te arritur qellimin e shtrirjes se biznesit ne shkalle nderkombetare. Ekipi yne ju ndihmon si eksportues ose importues per te leshuar dhe pranuar instrumenta te sigurte pagese per e lehtesuar transaksionet...
Më shumë

Financimi i Projektit

Comment are off
Angazhim per nje partneritet afatgjate Financimi i Projektit perfshin financimin e infrastruktures afatgjate, projekte industriale, si dhe sherbime publike mbi nje baze te kufizuar ose jo. Ripagesa e borxhit te projektit mbeshtetet ne fluksin e parase qe rezulton nga asetet e...
Më shumë

Kredite per Profesionet e Lira

Comment are off
Banka Societe Generale Albania mbeshtet te gjithe klientet e Profesioneve te Lira per te permbushur cdo nevoje financiare te bizneset e tyre. Ne varesi te planit te investimit, ju mund te zgjidhni nga gama e kredive te ofruara: Kredi per Kapital Qarkullues : OVD – linje kredie...
Më shumë

Financimi

Comment are off
Per te mbeshtetur aktivitetin tuaj dhe zhvillimin e tij … Financimi afat-shkurter: Financimi afat-mesem dhe afat-gjate: Pervec ketyre, Societe Generale Albania mund te ofroje lehtesi kredituese “ombrelle” (paketa financimi afatmesem, afatgjate) qe te shfrytezohen per projekte te...
Më shumë

Llogari Biznesi

Comment are off
Hapni derën e një bote tjetër produktesh dhe shërbimesh… Hapja dhe Manaxhimi i llogarive të klienteve rezidentë Hapja dhe Manaxhimi i llogarive të klientëve jo rezidentë Avantazhet e një llogarie biznesi me SOCIETE GENERALE ALBANIA
Më shumë

Karta e Biznesit

Comment are off
Karta MasterCard Business Card eshte nje mjet elektronik pagese, e cila i mundeson kllientit person fizik (Perfshire profesione te lira te regjistruara me statusin person fizik), te kryeje pagesa dhe te beje blerje ne terminalet POS dhe te terheqe leke ne te gjitha ATM-te ne bote.
Më shumë

Produkte dhe sherbime për punonjësit e korporatave kliente

Comment are off
Stafi juaj eshte preokupimi yne… Societe Generale Albania ka krijuar nje oferte speciale te produkteve dhe sherbimeve per punonjesit e klienteve korporative. Punonjesit qe vendosin te marrin pagen nepermjet nje llogarie rrjedhese ne banke mund te perfitojne produktet e meposhtme:
Më shumë

Transferta

Comment are off
Të shpejta, efikase, të leverdisshme …
Më shumë