Ceqet

Comment are off
Te gjithe klientet qe kane llogari rrjedhese ne Societe Generale Albania  mund te pajisen me bllok ceqesh personal, i cili lidhet drejtperdrejt me Llogarine Rrjedhese te klientit, me qellim qe ta perdore ate si mjet pagese. Banka Societe Generale Albania ofron:
Më shumë

Thesari

Comment are off
  Cdo dite me ju… Nepermjet departamentit te Thesarit, Societe Generale Albania do t’ju ofroje sherbime dhe keshillime te drejtperdrejta dhe te perkushtuara per te gjitha nevojat tuaja ne lidhje me:
Më shumë

Transaksione Bankare Elektronike

Comment are off
Banka ne zyren tuaj…? SOGE / SMS është krijuar per ate grup te klienteve, të cilet preferojnë te “hyjne” ne llogarite e tyre nepermjet telefonave celular per transaksionet e verifikimeve dhe balancave ne llogari. Sherbimi  SOGE / SMS mundëson: Tatime me Deklarim (ku...
Më shumë

Menaxhimi i Cash-it

Comment are off
  Kontrolloni parate tuaja, rrisni ne maksimum kapitalin qarkullues. Ekipi i Societe Generale Albania mund te hartoje nje pakete sherbimesh te posacme per nevojat e biznesit tuaj. Ai do t’ju siguroje mbeshtetje te vazhdueshme dhe do t’ju keshilloje me tej me rritjen e...
Më shumë

Depozita me Afat

Comment are off
Kursimet tuaja jane ne duar te sigurta me Banken Societe Generale Albania!
Më shumë

SogeCash Web

Comment are off
  Më shumë se E-banking! Sogecash Web është një platformë interneti bankare e zhvilluar nga Societe Generale për t’ju ofruar klientëve të korporatave shërbimet e menaxhimit të cash-it përmes internetit.Të gjitha këto shërbime janë të bazuara në web dhe përfshijnë një gamë t...
Më shumë

Leasing

Comment are off
  Cfare eshte Leasing? Nje formule per financim pajisjesh (makinerish) ose objekte (Ambiente) per qellime biznesi dhe personale qe perfshin dhenien me qera te makinerive ose ambienteve ku e drejta e pronesise transferohet ne fund te periudhes kundrejt nje cmimi simbolik....
Më shumë

Raporti Vjetor 2011

Comment are off
Ketu do te gjeni te publikuar Raportin vjetor te Bankes Societe Generale Albania per vitin 2011. Raporti Vjetor 2011  
Më shumë

Raporti Vjetor 2010

Comment are off
Ketu do te gjeni te publikuar Raportin vjetor te Bankes Societe Generale Albania per vitin 2010. Raporti Vjetor 2010  
Më shumë

Raporti Vjetor 2009

Comment are off
Ketu do te gjeni te publikuar Raportin vjetor te Bankes Societe Generale Albania per vitin 2009. Raporti vjetor 2009  
Më shumë