Vende Vakante

Banka Societe Generale Albania sh.a, eshte nje

Pse të zgjedh SGAL

Shpirti i skuadrës , vlera jonë më e madhe ,

Proçesi i Rekrutimit

Procesi i Rekrutimit Ne Banken Societe Generale

Programi i Praktikës

Këtu në Societe Generale Albania ne po kërkojmë