Banka Societe Generale Albania sh.a, eshte nje mundesi e mire punesimi dhe i kushton vemendje te veçante politikave te zhvillimit dhe kompensimit te stafit. Aktualisht ju njoftojme për pozicionet e mëposhtme:


Titulli Auditor, Departamenit i Auditit te Brendshem
Afati i fundit i aplikimit 2018-05-31
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Titulli Administrator i Bazave te te Dhenave
Afati i fundit i aplikimit 2018-05-31
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Jobs 1-2 of 2