Banka Societe Generale Albania sh.a, eshte nje mundesi e mire punesimi dhe i kushton vemendje te veçante politikave te zhvillimit dhe kompensimit te stafit. Aktualisht ju njoftojme për pozicionet e mëposhtme:


Titulli Zv. Drejtor Dege / CRM Senior, Rajoni Tirane
Afati i fundit i aplikimit 2018-02-20
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Titulli CRM Junior, Rajoni Tirane
Afati i fundit i aplikimit 2018-02-20
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Titulli Arketar, Rajoni Tirane
Afati i fundit i aplikimit 2018-02-23
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Titulli Drejtor Dege, Rajoni Tirane
Afati i fundit i aplikimit 2018-02-23
Vendodhja Tirane
Apliko Tani


Jobs 1-4 of 4