Banka Societe Generale Albania sh.a, eshte nje mundesi e mire punesimi dhe i kushton vemendje te veçante politikave te zhvillimit dhe kompensimit te stafit. Aktualisht ju njoftojme për pozicionet e mëposhtme:


We currently don’t have any jobs available. Please check back regularly, as we frequently post new jobs. In the meantime, you can also send through your résumé, which we’ll keep on file.