Rezultatet e ketij llogaritësi janë vetëm për arsye krahasuese. Ato mund të kenë ndryshime të vogla nga ato të llogaritura nga specialistët tanë në degë. Për ta përdorur, fusni vlerat për: Valutën, Llojin e kredisë, Shumën e Kredisë, Numrin e Viteve dhe kliko butonin Llogarit.