Toke Are 2,281 m2 Dobrac, Shkoder

Vendodhja:

  • Prona ndodhet ne fshatin Dobraç, ne territorin e Bashkise Shkoder.
  • 1.1 k nga rruga kryesore Shkoder – Koplik
  • 100 m nga rruga dytesore, qe lidhet direkt me rrugen Shkoder – Koplik.

 

Pershkrimi:

  • Prona ka nje siperfaqe 2,281 m2.
  • Dimensione (190 m gjatesi x 12 m gjeresi)

Informacioni agjentit

+355 68 90 38 955

prona.al@socgen.com

Manaxheri per Shitjen e Aseteve është personi përgjegjës për kërkimin dhe negocimet e para me ata blerës të mundshëm që janë të interesuar për pronat e SGAL-së

Formulari i Ofertës Financiare

Location Info
Translate »